SHINEWING has fully-fledged branch offices in Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, Pakistan, Egypt, Malaysia, United Kingdom, Indonesia, India, Thailand, Taiwan, Germany and across China including Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xi’an, Changsha, Changchun, Yinchuan, Kunming, Jinan, Dalian, Guangzhou, Fuzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Hangzhou, Taiyuan, Chongqing, Nanning, Hefei and Zhengzhou. SHINEWING is ideally positioned to provide comprehensive and quality services for our valued clients.